• Hộp đựng đường phèn chưng tổ yến

    Hộp đựng đường phèn chưng tổ yến 
  • 5,000 
  • Là loại hộp nhựa tròn trong suốt, chuyên dùng đựng đường phen khoảng 200g.
     Liên hệ: 0919 390 368