Hiện nhà tôi đang nuôi yến với sản lượng tổ yến thu được cao hàng.
Mong muốn cung cấp cho khách hàng những tổ yến tươi ngon và nguyên chất, đảm bảo giá trị dinh dưỡng 100%.
Bán tổ yến nhà nuôi
Tổ yến tinh 50g

Bán tổ yến nhà nuôi
Tổ yến tinh 10g


Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo số: 01632 576 426 A. Hùng