Chuyên cung cấp Nhíp nhặt lông yến Bến Cát Bình Dương loại thẳng và loại cong!


Nhíp sử dụng chuyên để nhặt lông yến, rất hiệu quả trong việc làm sạch các sợi lông nhỏ trong tổ yến


Nhíp nhặt lông yến Bến Cát Bình Dương
Nhíp thẳng


Nhíp nhặt lông yến Bến Cát Bình Dương
Nhíp cong

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 0919 390 368
Địa chỉ: Kp3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương